Пионы от L до O

1. Пион Lady Alexandra Duff

2. Пион Lancaster Imp

Пион Lancaster Imp

3. Пион Lemon Chiffon

Пион Lemon Chiffon

4. Пион Little Darlin (Itoh)

Пион Little Darlin (Itoh)

5. Пион Lois Chois

Пион Lois Chois

6. Пион Lollipop (Itoh)

Пион Lollipop (Itoh)

7. Пион Lorelei

Пион Lorelei

8. Пион Ma Petite Cherie

Пион Ma Petite Cherie

9. Пион Mackinac Grand

Пион Mackinac Grand

10. Пион Magenta Gem

Пион Magenta Gem

11. Пион Magical Mystery Tour (Itoh)

Пион Magical Mystery Tour (Itoh)

12. Пион Moon of Nippon

 Пион Moon of Nippon

13. Пион Morning Lilac (Itoh)

Пион Morning Lilac (Itoh)

14. Пион Neon

Пион Neon

15. Пион New Millennium

16. Пион Nosegay

Пион Nosegay

17. Пион Old Faithful

Пион Old Faithful